header
 

Praktisch leidinggeven

De meest bepalende succesfactoren in organisaties zijn medewerkers en hun leidinggevenden. De leidinggevenden hebben een grote verantwoordelijkheid om het beste uit hun werknemers te halen. Rendement, effectiviteit en efficiëntie zijn daarbij cruciale begrippen.

Doel

Inzicht verwerven in en eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het leidinggeven aan werknemers en teams. Analyseren van de eigen vaardigheden en verbeterpunten aangedragen krijgen om de ideale leidinggevende te worden. Helderheid krijgen in de eigen voorkeursstijl van leidinggeven en leren communiceren met werknemers in teams.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedere profit en non-profit organisatie. Startende leidinggevende,  teamleiders en lijnmanagers behoren tot de doelgroep van deze training.

Inhoud

  • Leidinggeven is gedrag
  • Welk gedrag is wenselijk om te motiveren
  • Situationeel leidinggeven
  • Leiderschapsstijlen
  • Communicatieve vaardigheden
  • Gespreksvoering
  • Basis vaardigheden van communiceren; luisteren, samenvatten, doorvragen en  feedback geven
  • Gesprekstechnieken
  • Het voeren van het functionerings- en beoordelingsgesprek
  • Controle en naleving van de afspraken

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen, afgewisseld door en uitgewerkt met vragenlijsten en tests, oefeningen, cases en rollenspelen. De eigen praktijksituatie is uitgangspunt van de cases. Van de deelnemers wordt om deze reden een actieve bijdrage verwacht.