header
 

Projectmatig werken

Tegenwoordig werken veel organisaties op projectmatige basis. Om dit waar te kunnen maken, moeten zij beschikken over capabele en goed opgeleide projectleiders. De training projectmanagement gaat in op alle aspecten die een projectleider moet beheersen om projecten te kunnen realiseren.

Doel

Inzicht verwerven in alle aspecten van projectmatig werken. Daarnaast het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het leiden en uitvoeren van projecten van begin tot einde. Daarnaast is het handig om te kijken naar praktijkgerichte zaken uit eigen ervaringen.

Doelgroep

De training is geschikt voor startende en ervaren projectleiders die zich willen bekwamen in het projectmatig werken.

Inhoud

Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Introductie projectmatig werken
  • Projectdoelstellingen en resultaten
  • Faseren, beheersen en beslissen
  • Budgetteren
  • Planning
  • Werken met deadlines
  • Basis vaardigheden van communiceren; luisteren,  samenvatten, doorvragen en  feedback geven
  • Het opstellen van beslisdocumenten
  • Voortgangsrapportages
  • Het maken van een projectplan

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen, afgewisseld door en uitgewerkt met vragenlijsten en tests, oefeningen, cases en rollenspelen. De eigen praktijksituatie is uitgangspunt van de cases. Van de deelnemers wordt om deze reden een actieve bijdrage verwacht.