header
 

Leidinggeven aan projecten

Tegenwoordig werken veel organisaties op projectmatige basis. Om dit waar te kunnen maken, moeten zij beschikken over capabele en goed opgeleide projectleiders. De training leidinggeven aan projecten gaat in op alle aspecten die een projectleider moet beheersen om projecten te kunnen realiseren.

Doel

Inzicht verwerven in alle aspecten van leidinggeven aan projecten. Daarnaast het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het leiden en uitvoeren van projecten van begin tot einde. Ook is het nuttig om te kijken naar praktijkgerichte zaken uit eigen ervaringen.

Doelgroep

De training is geschikt voor startende en ervaren projectleiders die zich willen bekwamen in het leidinggeven aan projecten.

Inhoud

Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 • De wereld van het project: een aantal definities,
 • Kenmerken van een project
 • Definitie projectmanagement
 • Waarom werken in projecten?
 • De projectleider als people manager
 • Een heldere projectopdracht
 • Het intakegesprek met de opdrachtgever
 • Gesprekstechnieken
 • Het presenteren aan de opdrachtgever
 • Informatie geven en vragen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Gesprekstechnieken
 • Wat is onderhandelen?
 • Dilemma’s bij onderhandelen
 • Effectief onderhandelen
 • Oefening onderhandelen
 • Wat is teammanagement?
 • Kenmerken van effectieve en ineffectieve teams
 • Doelen stellen
 • Kenmerken van heldere doelen
 • De rolverdeling in het projectteam
 • Vier stijlen van leidinggeven
 • Teamontwikkeling
 • Situationeel leidinggeven
 • Spanning en conflict
 • De definitie van conflict
 • Constructieve kanten van spanning en conflict
 • Stijlen bij conflicten
 • De voorbereiding op een klachtgesprek
 • De gespreksprocedure
 • Valkuilen
 • Vergadertechnieken

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen, afgewisseld door en uitgewerkt met vragenlijsten en tests, oefeningen, cases en rollenspelen. De eigen praktijksituatie is uitgangspunt van de cases. Van de deelnemers wordt om deze reden een actieve bijdrage verwacht.