header
 

Vergadertechnieken

Kent u ze? Veel te lang durende vergaderingen waar veel te weinig uitkomt? Vergaderen doe je om gezamenlijk doelen te bereiken. Voor elk vergaderdoel is er een geschikte manier van werken. In de training vergadertechnieken, geven we een overzicht van mogelijke vergaderdoelen met daarbij voorbeelden. Daarna schetsen we per vergaderdoel de aanpak (de werkwijze, het vergadermodel). Elk van de vergadermodellen kan toegepast worden op een hele vergadering.

Doel

Het vergroten van het rendement van alle soorten vergaderingen en werkoverleg.

Doelgroep

De training vergadertechnieken is bedoeld voor werknemers uit alle kaders van organisaties die regelmatig vergaderingen bijwonen. De ervaring leert dat de effectiviteit van vergaderingen aanzienlijk vergroot kan worden door anders met elkaar te vergaderen.

Inhoud

 • Soorten vergaderingen
 • Vergadermodel
 • Vergaderplanning
 • Doeltreffende agenda
 • Vergadergewoonten en vergaderprocedures
 • De voorzitter
 • De deelnemer
 • Gesprekstechnieken tijdens vergaderen
 • Diverse houdingen die je tijdens vergaderingen tegenkomt,
 • Activeren van deelnemers,
 • Omgaan met weerstand.

Werkwijze

De theorie van vergadertechnieken wordt afgewisseld met het beleven en praktisch ervaren van het houden van vergaderingen. In overleg met opdrachtgevers stellen wij daartoe cases, rollenspelen en 'real life' situaties samen. Deze worden gevolgd door gerichte feedback. Hierdoor kunnen de trainingsdeelnemers specifieke inzichten en vaardigheden aanleren en het geleerde steeds beter verankeren en toepassen.