header
 

Adviesvaardigheden

Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt. Doorgaans adviseer je vanuit een bepaalde vakinhoudelijke deskundigheid. Adviseren is echter meer dan alleen je kunstje doen: het is erop gericht de opdrachtgever verder te helpen in zijn specifieke situatie.

Doel

De training adviesvaardigheden is erop gericht adviseurs inzicht te geven in de rol die ze spelen of gaan spelen bij hun klanten. Zij zullen leren om op een objectieve en onafhankelijke wijze de adviezen die ze hebben over te brengen op hun opdrachtgevers en deze adviezen succesvol te implementeren.

Doelgroep

De training adviesvaardigheden is geschikt voor startende en gevorderde adviseurs die zich het adviesvak eigen willen maken of zich hierin verder willen bekwamen.

Inhoud

 • De kenmerken van adviesvaardigheden,
 • De functie en rol van de adviseur,
 • Effectief communiceren als adviseur,
 • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie,
 • Fasen in het adviestraject,
 • Contractering, gegevens verzamelen, diagnose stellen,
 • Adviesstijlen,
 • Vaardigheden en geloofwaardigheid van een adviseur,
 • Omgaan met weerstand en lastige situaties,
 • Presentatie van het advies,
 • Persoonlijk actieplan.

Werkwijze

De theorie van adviesvaardigheden wordt afgewisseld met het beleven en praktisch ervaren van het geven van advies. In overleg met opdrachtgevers stellen wij daartoe cases, rollenspelen en 'real life' situaties samen. Deze worden gevolgd door gerichte feedback. Hierdoor kunnen de trainingsdeelnemers specifieke inzichten en vaardigheden aanleren en het geleerde steeds beter verankeren en toepassen.