header
 

Het coachen van zelfstandige teams

Teams binnen organisaties werken steeds vaker zelfstandig aan bedrijfsresultaten. We spreken in dat geval ook wel van zelfsturende teams. Door goede coaching kunnen individuele en gezamenlijke doelstellingen van een team optimaal worden vastgesteld en gerealiseerd.

Doel

De training reikt methodieken, kennis, vaardigheden en inzichten aan om de stijl van coaching aan te passen aan het ontwikkelingsniveau van het team. Hierdoor kunnen de capaciteiten van een team efficiënter worden benut en ontstaat er een optimaal rendement.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden,teamleiders of personen die een dergelijke functie bekleden of in de toekomst ambiëren.

Inhoud

De praktijk van de deelnemers staat tijdens de training voorop. Onderwerpen zijn:
  • Model van teammanagement
  • Analyse van de effectiviteit van het team
  • Bedreigingen voor de ontwikkeling van het team
  • Coachingsaspecten
  • Het leren van en aan elkaar formuleren van heldere doelstellingen
  • Stijlen van coaching gekoppeld aan het teamontwikkelingsniveau

Werkwijze

De theorie van coaching en methodieken, worde afgewisseld met het ondergaan en beleven van praktische werksituaties. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij cases, rollenspelen en praktijksituaties samen. Deze worden gevolgd door gerichte feedback en verbeterpunten.