header
 

Creativiteit in organisaties

Creativiteit wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Vaak moeten werknemers door creatief denken en werken de uitdagingen die ze op hun pas tegenkomen oplossen. Denken in mogelijkheden, verbreden van de horizon en zoeken naar oplossingen zijn van alle dag.

Doel

De training reikt methodieken, kennis, vaardigheden en inzichten aan om het creatief werken te ontwikkelen en te verankeren. Hierdoor kunnen de bronnen van werknemers  efficiënter worden benut en ontstaat er een optimaal rendement.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden en werknemers die zich willen ontwikkelen en de eigen creatviteit binnen organisaties willen verhogen.

Inhoud

De praktijk van de deelnemers staat tijdens de training voorop. Onderwerpen zijn:
  • Model van creativiteit
  • Analyse van de eigen creativiteit
  • Ontwikkeling van de eigen creativiteit
  • Het leren inzetten van creativiteit binnen de organisatie

Werkwijze

De theorie van creativiteit en methodieken, worde afgewisseld met het ondergaan en beleven van praktische werksituaties. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij cases, rollenspelen en praktijksituaties samen. Deze worden gevolgd door gerichte feedback en verbeterpunten.