header
 

Effectief samenwerken in teams

Willen u en uw team ook effectief samenwerken?  Teams binnen organisaties moeten effectief samenwerken om gezamenlijk de teamdoelstellingen te realiseren. Door effectief samenwerken kunnen individuele en gezamenlijke doelstellingen van een team optimaal worden vastgesteld en gerealiseerd.

Doel

De training reikt methodieken, kennis, vaardigheden en inzichten aan om de effectiviteit van een team te verhogen. Hierdoor kunnen de capaciteiten van een team efficiënter worden benut en ontstaat er een optimaal rendement.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden,teamleiders of personen die een dergelijke functie bekleden of in de toekomst ambiëren.

Inhoud

De praktijk van de deelnemers staat tijdens de training voorop. Onderwerpen zijn:
  • De eigen invloed op uw team
  • Motivatie voor optimaal teamfunctioneren
  • Teamrollen en teamontwikkeling
  • Kenmerken van succesvolle teams
  • Communicatie en overleg binnen een team
  • Conflicten binnen een team
  • Besluitvorming binnen een team

Werkwijze

De theorie van effectief samenwerken en methodieken, worden afgewisseld met het ondergaan en beleven van praktische werksituaties. In overleg met onze opdrachtgever stellen wij cases, rollenspelen en praktijksituaties samen. Deze worden gevolgd door gerichte feedback en verbeterpunten.