header
 

Bedrijfsprofiel Gamma Factor

Missie

De missie van Gamma Factor is: ‘het verbeteren van de prestaties van medewerkers, teams en organisaties door het stimuleren en benutten van het leerpotentieel’. Gamma Factor combineert talent, kwaliteit en ervaring om opdrachtgevers en deelnemers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Visie

Het uitgangspunt van Gamma Factor is het gegeven dat training van medewerkers pas effectief is als het leerpotentieel volledig wordt aangesproken. Dit betekent dat een training nooit een losse of incidentele activiteit kan zijn, maar dat deze onderdeel moet zijn van een integrale aanpak. Gamma factor zorgt er voor dat de trainingen volgens deze gerichte aanpak worden gegeven.

Aanpak

Het Gamma Factor programma onderscheidt zich doordat in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trainingen rekening wordt gehouden met 7 kritieke succesfactoren:

  1. zorg dat de trainingsdoelen in lijn zijn met de strategie en doelen van de organisatie
  2. zorg dat de training aansluit bij daadwerkelijk ervaren bedrijfsproblemen
  3. zorg voor draagvlak onder leidinggevenden en management
  4. ondersteun het traject met gerichte organisatiemaatregelen voor, tijdens en na het traject
  5. zorg dat de deelnemers goed geselecteerd en gemotiveerd zijn
  6. zorg dat de werkvormen in de training goed aansluiten bij de feitelijke werksituaties
  7. maak de resultaten zichtbaar voor de concrete werksituatie door effectmetingen op verschillende niveaus: leerdoelen, processen, arbeidsresultaten

Doelgroep

Het Gamma Factor Programma is ontwikkeld voor bedrijven, overheden en instellingen die zich realiseren hoe belangrijk het leerpotentieel in een organisatie is en die daadwerkelijk een verbetering willen realiseren.