header
 

Voor Bedrijven

We hebben op de site van de Gamma Factor een paar branches die Nederland rijk is, toegelicht. Uiteraard zijn er nog veel meer branches op te noemen die van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie. Gelukkig hebben wij de ervaring dat vele organisaties in Nederland bereidt zijn om personeel ruimte te geven voor persoonlijke interesses, ambities en carrièrewensen.  De Nederlandse bedrijven investeren hiervoor veel in trainingen die leiden tot persoonlijke ontwikkeling en functieverbetering.

Toekomst en Economie

Nederland heeft de ambitie om een toonaangevende kenniseconomie worden. Hiertoe is economische, competitieve en sociale innovatie noodzakelijk. Dat kan niet zonder goed getrainde en opgeleidde werknemers. 

Combinatie bedrijven met communicatie en kostenbewustzijn

Een ander belangrijk aspect is die van het steeds vaker samengaan van de bedrijven met communicatie en kostenbewustzijn. Organisaties hebben behoefte aan goed opgeleide medewerkers die op een verantwoorde wijze met de budgetten omgaan. Zij verwachten van deze medewerkers ook steeds vaker dat ze over goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden beschikken.

Brancheontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen de bedrijven zullen zich in een hoog tempo opvolgen. Dit maakt dat organisaties in deze branche snel en flexibel moeten kunnen handelen. Dit betekent voor medewerkers van de bedrijven dat zij zich zullen moeten ontwikkelen door veel tijd te investeren in training en opleiding.

 

Bedrijfstakken waarin Gamma Factor met name actief is:
Uitzendbranche
Scheepsbouw
Financiële dienstverlening
Zakelijke dienstverlening